Feltinstrumenter

Felt-instrumenter

Digitale instrumenter for pH, oppløst oksygen, lediningsevne, turbiditet og temperatur.
Analoge instrumenter for pH, oppløst oksygen, lediningsevne og temperatur.
Kolorimeter for måling av kjemiske parametere i felt, inkludert pH og turbiditet.
Enkelt fotometer for raske tester i felt. 14 forskjellige parametere, avhengig av variant.
Fotometer for å analysere og teste avløpsvann, drikkevann, industrielt prosessvann eller vannprøver for vitenskap eller forskning overalt og når som helst under laboratorieforhold. Opptil 117 parametere.