Loggestasjoner

Vi bygger og tilpasser loggestasjoner etter behov. Alt fra små skap til større containere, 24 V eller 230 V. Valgfrie sensorer og kabellengder.

Verdiene kan leses av på mobil eller pc (real time) og kan når som helst lastes ned.

Med batteri for bruk i felt.